Pokud stále po odvzdušení pění servokapalina v nádobce, tak zkontrolujte jestli nejsou hadice prasklé nebo steřelé. V systému je pravděpodobně díra, kterou se přisává vzduchu do celého systému.

Pokud jde řízení z tuha po montáži je potřeba změřit tlak servočerapdla jestli je dostatečný, může se stát že po montáži nového řízení, že čerpadlo už není 100% a může se to projevit právě tím, že jde řízení z tuha, pro vyloučení této závady je potřeba změřit tlak v systému. 

Pokud se při otáčení kol ozývá prskání můžou to být poškozené horní uložení, nutno zkontrolovat

Při výměně řízení, je dobré zkontrolovat čepy řízení jestli jsou v pořádku

 

Přede výměnou elektrického řízení je potřeba zkontrolovat jestli alternátor má dostatečný výkon, může se stát že slabý alternátor nebo baterie mohou způsobit občasné chyby řízení a rovněž to může způsobovat elektrická závada na kostře vozidla

 

Pokud Vám z řízení teče kapalina přes manžety, je potřeba řízení vyměnit. Nelze tuto závadu opravit tím, že se vymění manžety nebo jen přetěsní část řízení, vždy je nutno celé řízení rozdělat a provést celkovou opravu z důvodu bezpečnosti.